บทความ

  • วิธีเลือกซื้อบ้านให้เป็นทำเลทอง

    มีปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อบ้านให้เป็นทำเลทอง มีอยู่ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก ผู้ซื้อต้องพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับทำเลให้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ ขั้นตอนที่สอง นำข้อมูลและรายละเอียดของทำเลบ้านแต่ละแห่งมาเปรียบเทียบกันเพื่อพิจารณาเลือกทำเลที่ดีที่สุด ปัจจัยในการเลือกซื้อบ้านให้ได้...
    อ่านเพิ่มเติม