fbpx

เปรียบเทียบรายชื่อ

9.99 ล้านบาท

คาสเคด บางนา

ถนนบางนา-ตราด กม.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี

m²: 250

เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

9.99 ล้านบาท

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

0.26 ล้านบาท//ตารางเมตร

m²: 33

คอนโดมิเนียม

เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

0.26 ล้านบาท//ตารางเมตร

m²: 33

คอนโดมิเนียม

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

10.90 ล้านบาท

m²: 42

คอนโดมิเนียม

เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

10.90 ล้านบาท

m²: 42

คอนโดมิเนียม

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

เริ่มต้นที่4,990,000.00 ล้านบาท

เสนา วิลล์ บรมราชชนนี – สาย 5 (ศาลายา)

ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน

เตียง: 3-4ห้องอาบน้ำ: 2m²: 135

บ้านเดี่ยว

marcomsena

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

เริ่มต้นที่4,990,000.00 ล้านบาท

เตียง: 3-4ห้องอาบน้ำ: 2m²: 135

บ้านเดี่ยว

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

เริ่มต้นที่3,600,000.00 ล้านบาท

Philo ลาดพร้าว18

ฟิโล ลาดพร้าว 18 ซอยลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เตียง: 1-2การอาบน้ำ: 1ตร.ม.: 36

คอนโดมิเนียม

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

เริ่มต้นที่3,600,000.00 ล้านบาท

เตียง: 1-2การอาบน้ำ: 1ตร.ม.: 36

คอนโดมิเนียม

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

เริ่มต้นที่17,000,000.00 ล้านบาท

Novel residence

ลาดพร้าว 18 ซอยลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เตียง: 4ห้องอาบน้ำ: 5m²: 300

บ้านแฝด

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

เริ่มต้นที่17,000,000.00 ล้านบาท

เตียง: 4ห้องอาบน้ำ: 5m²: 300

บ้านแฝด

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

เริ่มต้นที่999,999.00 ล้านบาท

เดอะคิทท์ พลัส พหลโยธิน – คูคต

ถนนลำลูกกา 11 ตำบล คูคต อ.ลำลูกกา

เตียง: 1การอาบน้ำ: 1m²: 28

คอนโดมิเนียม

marcomsena

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

เริ่มต้นที่999,999.00 ล้านบาท

เตียง: 1การอาบน้ำ: 1m²: 28

คอนโดมิเนียม

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

เริ่มต้นที่7.09 ล้านบาท

The Rich Nana

The Rich Nana ซอย สุขุมวิท 3 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

m²: 34

คอนโดมิเนียม

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

เริ่มต้นที่7.09 ล้านบาท

m²: 34

คอนโดมิเนียม

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

เริ่มต้นที่3.29 ล้านบาท

Rich Park @เตาปูน

ริชพาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เชนจ์ 410 ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

m²: 28

คอนโดมิเนียม

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

เริ่มต้นที่3.29 ล้านบาท

m²: 28

คอนโดมิเนียม

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา