ช่วงราคา: จาก ถึง

ประชุมหารือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

  • Auther Image by Admin
  • กันยายน 10, 2016
  • 0
ประชุมหารือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ประชุมหารือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ประเด็นการจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน และเมืองเพื่อสุขภาวะ  คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ  คุณฐาปนา บุณยประวิตร  ที่ปรึกษากรรมการสมาคมฯ คุณอดิเรก แสงใสแก้ว  คุณปรีชา กุลไพศาลธรรม  คุณแดน เหตระกูล  กรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมประชุมหารือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ประเด็นการจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน และเมืองเพื่อสุขภาวะ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 9.30-13.30 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 2 ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

img

Admin