ช่วงราคา: จาก ถึง

การประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ บ้านของพ่อกับงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 36

  • Auther Image by Admin
  • กุมภาพันธ์ 3, 2017
  • 0
การประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ บ้านของพ่อกับงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 36

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี
ตามที่สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 36 โดยกำหนดจัดงานขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ บริเวณโซนซี ชั้น 1, 2 และพลาซ่า ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในการจัดงานดังกล่าว คณะกรรมการจัดงานฯ ได้กำหนดแคมเปญส่งเสริมการขายภายในงานด้วยการจับฉลากรางวัล ทั้งผู้จองซื้อที่อยู่อาศัยภายในงาน มีมูลค่ารวมกว่า 1.3 ล้านบาท อีกทั้ง การจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อย่างคึกคัก โดยการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ นับเป็นงานแสดงสินค้าด้านที่อยู่อาศัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ในการจัดงานครั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงแนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความรัก ความศรัทธา และความสุขของปวงชนชาวไทย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ถ่ายทอดจินตนาการผ่านภาพวาดระบายสี ภายใต้หัวข้อ “บ้านของพ่อ” พร้อมเขียนคำบรรยายใต้ภาพถึงความรู้สึกที่ตนเองวาด ซึ่งผลงานที่ถูกคัดเลือก จะนำมาจัดแสดงในนิทรรศการภาพ ภายในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 36 เปิดรับผลงานตั้งแต่ 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 20 กุมภาพันธ์ 2560วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะ และแสดงความสามารถด้านศิลปะอย่างสร้างสรรค์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
1. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

กติกาการเข้าร่วมประกวด
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.housecondoshow.com
2. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่น ๆ ในใบสมัครอย่างชัดเจน ครบถ้วน พร้อม สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และนำส่งมาพร้อมกับผลงานในวันส่งผลงาน
3. ภาพผลงานของผู้เข้าประกวด ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ทำด้วยฝีมือ และความคิดของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนั้นต้องไม่เคยนำออกแสดง หรือประกวด ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน
4. ผู้สมัครเข้าประกวดจะต้องวาดภาพภายใต้หัวข้อ “ บ้านของพ่อ ”
5. ผู้สมัครเข้าประกวดจะต้องวาดภาพด้วยสีประเภทใดก็ได้ และภาพวาดที่สมบูรณ์ขนาด 29.7 x 42 เซนติเมตร (A3)
6. ต้องตั้งชื่อภาพ พร้อมคำบรรยายแนวคิดของภาพวาดมาด้วย โดยส่งผลงานมาทางไปรษณีย์
7. ผู้รับรางวัล 1 – 3 ของแต่ละรุ่นทีมงานจะนัดหมายเพื่อรับรางวัลภายหลังจบงานอีกครั้ง
8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่าเงินรางวัล
9. รางวัลเงินสดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของได้
10. สำหรับผู้เข้ารอบ 20 คน ทางทีมงานจะส่งของที่ระลึกไปทางไปรษณีย์ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบสมัคร
11. สำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทางทีมงานจะติดต่อท่านกลับตามชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุไว้ในใบสมัคร
12. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินการรับรางวัลถือเป็นเด็ดขาด

ส่งใบสมัครและผลงานประกวดทางไปรษณีย์ได้ที่
โปรดระบุหัวข้อ : ประกวดวาดภาพในโครงการ บ้านของพ่อ
บริษัท เคทูแอล แอดเวอร์ไทซิ่ง เอเจนซี่ จำกัด
1056/26 ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

การคัดเลือกและตัดสินผลงาน (แบ่งออกเป็น 2 รอบ)
เปิดรับผลงาน : ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 20 กุมภาพันธ์ 2560 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ส่งภาพของท่านมาทางไปรษณีย์

รอบคัดเลือก : คณะกรรมการจัดงานคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน (รุ่นละ 10 คน) และประกาศผลรอบคัดเลือกในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รอบตัดสิน : ประกาศผลรอบตัดสินใน วันที่ 12 มีนาคม 2560 ตัดสินโดยการโหวตผ่าน แอพพลิเคชั่นของงานมหกรรมบ้านและคอนโดจากผู้เข้าร่วมชมงาน

ติดตามผลการประกวดได้ที่
Website : www.houseandcondoshow.com
Facebook : House and Condo Show

รางวัลการประกวด
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)
รางวัลชนะเลิศ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
รางวัลชนะเลิศ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

img

Admin