สุดพิเศษ!! เพียงจองซื้อที่อยู่อาศัยภายในงาน ตลอด 4 วัน

แชร์:  
สุดพิเศษ!! เพียงจองซื้อที่อยู่อาศัยภายในงาน ตลอด 4 วัน


พิเศษสุดๆ สำหรับผู้ที่สนใจทุกท่าน
เพียงจองซื้อที่อยู่อาศัยภายในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 39 ตลอด 4 วัน
(4-7 ตุลา 61) ทุกใบจอง ทุกยูนิต รับคูปอง..ฟรี..

สำหรับลุ้นรับบัตรกำนัลส่วนลดเงินสดมูลค่า 1 ล้านบาท และเครื่องใช้ไฟฟ้าพานาโซนิค อีก 15 รางวัล

ด่วน!!! ผู้โชคดีได้รับส่วนลดเงินสด 1 ล้านบาทต่อไปอาจเป็นคุณ

 

เงื่อนไขในการจับฉลากรางวัลชิงโชค สำหรับผู้ที่จองซื้อโครงการที่อยู่อาศัย

ภายในงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 39

1. เฉพาะผู้ซื้อโครงการที่อยู่อาศัยภายในงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่
39 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 4 ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา
10.00 – 20.00 น. เท่านั้น
2. สำหรับผู้จองซื้อโครงการที่อยู่อาศัยภายในงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ
ครั้งที่ 39 ทุก 500,000 บาท ของมูลค่าที่อยู่อาศัยที่จองซื้อ
จะได้รับคูปองจากเจ้าของโครงการ เพื่อใช้ในการจับฉลากรางวัลจำนวน 1
ใบ
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 จะได้รับบัตรกำนัลส่วนลดตามมูลค่าของรางวัล
เพื่อใช้เป็นส่วนลดราคาในวันโอนกรรมสิทธิ์บ้าน หรือ
คอนโดมิเนียมที่จองในงานเท่านั้น
โดยของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะกรณีใด ๆ
ก็ตาม และบัตรกำนัลส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
จะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายกับเจ้าของโครงการที่ซื้อ
จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล โดยของรางวัลทุกประเภทไม่สามารถเปลี่ยนมือ
และแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
5. กรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินการรับรางวัลถือเป็นเด็ดขาด
และผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
6. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษีหัก ณ
ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่าสินค้า
7. การประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
โดยการแจ้งผลทางจดหมายลงทะเบียน
และทางเว็บไซต์www.housecondoshow.com
8. ผู้ที่ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น
สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ทำการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
9. คณะกรรมการจัดงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงผู้ร่วมแสดงสินค้าไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
10. หากผู้โชคดีไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าได้สละสิทธิ์
และจะมอบของรางวัลนั้นให้แก่องค์กรการกุศล เช่น สภากาชาดไทย
และอื่นๆ

11. ผู้ร่วมรายการต้องเป็นผู้ซื้อที่อยู่อาศัยภายในงานฯ ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า
1,000,000 บาทเท่านั้น

แชร์: