ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการจองซื้อที่อยู่อาศัยภายในงาน

แชร์:  
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการจองซื้อที่อยู่อาศัยภายในงาน

 

ผู้ได้รับรางวัลบัตรกำนัลส่วนลดมูลค่า 1 ล้านบาท ได้แก่ 
คุณ ลภัทรลดา หม่อมปลัด

ผู้ได้รับทีวีขนาด 43 นิ้วจากพานาโซนิค ได้แก่

1.คุณเตชวิชญ์ สุวรรณวิโก
2.คุณรณิดา พุทธวงศ์ 
3.คุณกมลวรรณ ต้นมาก
4.คุณอภิรุจี พ้นพัว
5.คุณเอกพงศ์ สาลิกา 
6.คุณวาสินี กานตรัตน์
7.คุณอชิตา ตั้งธงชัย 
8.คุณอังคณา ธรรมสว่างกิจ
9.คุณศภวิชญ์ อิ่มนพรัตน์
10.คุณนภาจรี อ่อนเถื่อน 
11.คุณวรพร จันเย็น 
12.คุณสมศักดิ์ ผดุงสุทธิ์
13.คุณศุภกิจ เสียงสุวรรณ
14.คุณกิติภัฎ จุฑาวรพงศ์
15.คุณณัฐพงษ์ อำนวยผล

เงื่อนไขในการจับฉลากรางวัลชิงโชค สำหรับผู้ที่จองซื้อโครงการที่อยู่อาศัยภายในงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 39

1 เฉพาะผู้ซื้อโครงการที่อยู่อาศัยภายในงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 39 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 4 ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 – 20.00 น. เท่านั้น
2. สำหรับผู้จองซื้อโครงการที่อยู่อาศัยภายในงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 39 ทุก 500,000 บาท ของมูลค่าที่อยู่อาศัยที่จองซื้อ จะได้รับคูปองจากเจ้าของโครงการ เพื่อใช้ในการจับฉลากรางวัลจำนวน 1 ใบ
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 จะได้รับบัตรกำนัลส่วนลดตามมูลค่าของรางวัล เพื่อใช้เป็นส่วนลดราคาในวันโอนกรรมสิทธิ์บ้าน หรือคอนโดมิเนียมที่จองในงานเท่านั้น โดยของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม และบัตรกำนัลส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า จะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายกับเจ้าของโครงการที่ซื้อ
จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล โดยของรางวัลทุกประเภทไม่สามารถเปลี่ยนมือและแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
5. กรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินการรับรางวัลถือเป็นเด็ดขาด และผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
6. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่าสินค้า
7. การประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล โดยการแจ้งผลทางจดหมายลงทะเบียน และทางเว็บไซต์www.housecondoshow.com
8. ผู้ที่ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้นสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ทำการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
9. คณะกรรมการจัดงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ร่วมแสดงสินค้าไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
10. หากผู้โชคดีไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าได้สละสิทธิ์ และจะมอบของรางวัลนั้นให้แก่องค์กรการกุศล เช่น สภากาชาดไทย และอื่นๆ
11. ผู้ร่วมรายการต้องเป็นผู้ซื้อที่อยู่อาศัยภายในงานฯ ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า
1,000,000 บาทเท่านั้น

แชร์: