ประกาศผลผู้โชคดีรับรางวัลงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 44

แชร์:  
ประกาศผลผู้โชคดีรับรางวัลงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 44

 1. คุณโสภณ เสือแพร รางวัล ทองคำหนัก 10 บาท มูลค่า 300,000.00 บาท บริษัท สถาพรเอสเตท จำกัด
 2. คุณสมลี แก้วโยน รางวัล LED TV Panasonic 65” รุ่น TH-65 LX650T มูลค่า 21,990 บาท บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 3. คุณภัทรพล รัตน์รวีวงศ์ รางวัล LED TV Panasonic 65” รุ่น TH-65 LX650T มูลค่า 21,990 บาท บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 4. คุณกนกวรรณ คำจันทร์ รางวัล LED TV Panasonic 65” รุ่น TH-65 LX650T มูลค่า 21,990 บาท บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 5. คุณชุติมาพร วงศ์แสนชัย รางวัล LED TV Panasonic 65” รุ่น TH-65 LX650T มูลค่า 21,990 บาท บริษัท เมืองสมุทรแลนด์ จำกัด
 6. คุณเกษศิรินทร์ นภัสชัยนันท์ รางวัล LED TV Panasonic 65” รุ่น TH-65 LX650T มูลค่า 21,990 บาท บริษัท สถาพรเอสเตท จำกัด
 7. คุณชลธิชา ไชยเฉลิม รางวัล LED TV Panasonic 65” รุ่น TH-65 LX650T มูลค่า 21,990 บาท บริษัท สถาพรเอสเตท จำกัด
 8. คุณมาร์คแลน เสรีวัตตะ รางวัล LED TV Panasonic 65” รุ่น TH-65 LX650T มูลค่า 21,990 บาท บริษัท สถาพรเอสเตท จำกัด
 9. คุณพีระวัฒน์ วัฒนารมย์ รางวัล LED TV Panasonic 55” รุ่น TH-55 LX650T มูลค่า 15,990 บาท บริษัท กานดา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
 10. คุณสมชาย บุงจันทร์ รางวัล LED TV Panasonic 55” รุ่น TH-55 LX650T มูลค่า 15,990 บาท บริษัท สถาพรเอสเตท จำกัด
 11. คุณปรนชัย ยอดโสภา รางวัล LED TV Panasonic 55” รุ่น TH-55 LX650T มูลค่า 15,990 บาท บริษัท กานดา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
 12. คุณณภัทร น้อยบุญมา รางวัล LED TV Panasonic 55” รุ่น TH-55 LX650T มูลค่า 15,990 บาท บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
 13. คุณอภิญญา มาพระลับ รางวัล LED TV Panasonic 55” รุ่น TH-55 LX650T มูลค่า 15,990 บาท บริษัท สถาพรเอสเตท จำกัด
 14. คุณอัจนา ภู่ปรางค์ รางวัล LED TV Panasonic 55” รุ่น TH-55 LX650T มูลค่า 15,990 บาท บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 15. คุณวรพจน์ ปารศรีแก้ว รางวัล LED TV Panasonic 55” รุ่น TH-55 LX650T มูลค่า 15,990 บาท บริษัท เมืองสมุทรแลนด์ จำกัด
 16. คุณอรนริน ศรีวิชัยมูล รางวัล LED TV Panasonic 55” รุ่น TH-55 LX650T มูลค่า 15,990 บาท บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขในการจับฉลากรางวัลชิงโชค สำหรับผู้ที่จองซื้อโครงการที่อยู่อาศัย
ภายในงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 44
 1. ผู้ร่วมลุ้นรับรางวัล เฉพาะผู้ซื้อโครงการที่อยู่อาศัยภายในงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 44 ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 2 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. เท่านั้น
 2. ผู้ร่วมลุ้นรับรางวัล สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านทาง www.housecondoshow.com ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ที่ 2 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 หรือผ่านระบบลงทะเบียนภายในงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 44
 3. สำหรับผู้จองซื้อโครงการที่อยู่อาศัยภายในงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 44 ทุก 300,000 บาท ของมูลค่าที่อยู่อาศัยที่จองซื้อ จะได้รับคูปองจากผู้จัดงานฯ เพื่อใช้ในการจับฉลากรางวัลจำนวน 1 ใบ
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ทองคำ หนัก 10 บาท จะต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย หรือ อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ทุกชนิดภายในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 44 จนเสร็จสิ้นก่อน จึงจะมีสิทธิ์ได้ใช้ประโยชน์ในของรางวัลได้ โดยของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม และบัตรกำนัลส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า จะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายกับเจ้าของโครงการที่ซื้อภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. จึงจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัล โดยทางผู้จัดงานจะมีการจับรางวัลในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 19.30 น. ณ ที่ทำการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ของรางวัลทุกประเภทไม่สามารถเปลี่ยนมือ และแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
 6. กรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินการรับรางวัลถือเป็นเด็ดขาด และในการจับรางวัล ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัล เพียง 1 รางวัลตลอดรายการ หากพบว่าผู้โชคดีได้รับมากกว่า 1 รางวัล คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์เหลือเพียง 1 รางวัล ที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 7. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่าสินค้า
 8. การประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล โดยการแจ้งผลทางจดหมายลงทะเบียน และทางเว็บไซต์ www.housecondoshow.com
 9. ผู้ที่ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ทำการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
 10. คณะกรรมการจัดงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ร่วมแสดงสินค้าไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 11. หากผู้โชคดีไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าได้สละสิทธิ์ และจะมอบของรางวัลนั้นให้แก่องค์กรการกุศล เช่น สภากาชาดไทย และอื่นๆ

แชร์: