ประกาศผลผู้โชคดีรับรางวัลงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 43

แชร์:  
ประกาศผลผู้โชคดีรับรางวัลงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 43

1. คุณกัญจนวัชร จันดามี รางวัลโทรทัศน์ 65 นิ้ว รุ่น TH-65LX650T มูลค่า 23,990 บาท โครงการ บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)
2. คุณมัลลิกา ศรีเดชสุรศักดิ์ รางวัลโทรทัศน์ 65 นิ้ว รุ่น TH-65LX650T มูลค่า 23,990 บาท โครงการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
3. คุณอภิชาติ เกิดโภคา รางวัลโทรทัศน์ 65 นิ้ว รุ่น TH-65LX650T มูลค่า 23,990 บาท โครงการ บริษัท กานดาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
4. คุณปฐวี เมธาฐิติกุล รางวัลโทรทัศน์ 65 นิ้ว รุ่น TH-65LX650T มูลค่า 23,990 บาท โครงการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
5. คุณธนวรรณ น้อมเกษม รางวัลโทรทัศน์ 65 นิ้ว รุ่น TH-65LX650T มูลค่า 23,990 บาท โครงการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
6. คุณนุดี ยมมาก รางวัลโทรทัศน์ 65 นิ้ว รุ่น TH-65LX650T มูลค่า 23,990 บาท โครงการ บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
7. คุณจิรเดช สอาดนวม รางวัลโทรทัศน์ 65 นิ้ว รุ่น TH-65LX650T มูลค่า 23,990 บาท โครงการ บริษัท สถาพรเอสเตท จำกัด
8. คุณอรพิณ กลิ่นสมเชื้อ รางวัลโทรทัศน์ 55 นิ้ว รุ่น TH-55LX650T มูลค่า 17,490 บาท โครงการบ้านพิศาล
9. คุณวิพารา โพธิ์ศรี รางวัลโทรทัศน์ 55 นิ้ว รุ่น TH-55LX650T มูลค่า 17,490 บาท โครงการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
10. คุณไพโรจน์ ศรีแสงเงิน รางวัลโทรทัศน์ 55 นิ้ว รุ่น TH-55LX650T มูลค่า 17,490 บาท โครงการบ้านพิศาล
11. คุณรณัสถ์ชัย เหล่าศิริพงศ์ รางวัลโทรทัศน์ 55 นิ้ว รุ่น TH-55LX650T มูลค่า 17,490 บาท โครงการ บริษัท ออพติโม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
12. คุณโยษิตา เนาวรัตน์ รางวัลโทรทัศน์ 55 นิ้ว รุ่น TH-55LX650T มูลค่า 17,490 บาท โครงการ บริษัท สถาพรเอสเตท จำกัด
13. คุณพรรษพร ชอุ่มผล รางวัลโทรทัศน์ 55 นิ้ว รุ่น TH-55LX650T มูลค่า 17,490 บาท โครงการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
14. คุณนุชศรา กันทะโย รางวัลโทรทัศน์ 55 นิ้ว รุ่น TH-55LX650T มูลค่า 17,490 บาท โครงการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

แชร์: