ไลฟ์สไตล์กลุ่มมิลเลนเนียลกับการเลือกที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน

ไลฟ์สไตล์กลุ่มมิลเลนเนียลกับการเลือกที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน

กลุ่มมิลเลนเนียล (Millennials หรือ Millennial Generation) หรือที่เราคุ้นเคยในชื่อเดิมว่ากลุ่มคน Gen Y เป็นกลุ่มผู้ที่เกิดระหว่างปี 1984-1996 คนกลุ่มนี้นับเป็น Gen ที่กำลังกลายเป็นกลุ่มคนทำงานหลักในอีก 5 ปีข้างหน้า

มีงานวิจัยในต่างประเทศสรุปให้เห็นลักษณะ และวิธีคิดของกลุ่มคน Gen นี้ว่าเป็นกลุ่มที่ให้คุณค่ากับการพัฒนาตนเอง มีการจัดสมดุลการทำงานกับชีวิต มากกว่าเงินตราและสถานภาพทางสังคม เป็นกลุ่มคนที่มีความทะเยอทะยาน และเชื่อมั่นในศักยภาพตนเองว่าจะนำไปสู่ความสำเร็จในอาชีพการงานได้

เมื่อคน Gen นี้มีวิธีคิดและมีไลฟ์สไตล์เช่นนี้ ก็ย่อมจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัย และที่ทำงานไปด้วย งานวิจัยของ CBRE บริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำได้ศึกษากลุ่มคนมิลเลนเนียลในแถบเอเชียแปซิฟิกไว้อย่างน่าสนใจ

• เมื่อตั้งใจจะซื้อที่พักอาศัย กลุ่มมิลเลนเนียลจะยังไม่ซื้อจนกว่าจะเจอตัวเลือกที่ตรงกับมาตรฐานการใช้ชีวิตของตนเองทั้งในด้านคุณภาพ ขนาด และทำเล

ดังนั้นโครงการบ้านหรือคอนโดที่จะจับลูกค้ากลุ่มนี้ก็ต้องมีสเปคที่ตอบสนองการดำเนินชีวิต อย่างไรก็ตาม แม้กลุ่มมิลเลนเนียลกำลังจะกลายเป็นฐานลูกค้ากลุ่มใหญ่ แต่ก็ใช่ว่าจะมีเงินเดือน หรือรายได้ที่มากพอ ด้วยเหตุนี้ เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จึงต้องนึกถึงกำลังความสามารถที่ลูกค้ากลุ่มนี้จะซื้อได้ ทั้งในด้านเงินดาวน์ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสินเชื่อที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยที่จะซื้อที่พักอาศัยหลังแรก

• เจ้าของอาคารสำนักงาน โครงการที่พักอาศัย รวมถึง Modern Trade ควรให้ความสำคัญในการสร้างสิ่งแวดล้อมให้กลุ่มมิลเลเนียลรู้สึกว่าเป็นเหมือนสังคมที่สามารถพักผ่อน พบปะผู้คน และทำกิจกรรมอื่นๆ ได้

Millennial

กลุ่มมิลเลนเนียลต้องการทำงานอย่างเป็นอิสระจากที่ไหน เวลาใดก็ได้ และต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน รวมทั้งสามารถทำงานนอกสถานที่ได้ ดังนั้นการจัดพื้นที่ทำงานที่มีคนเป็นศูนย์กลาง จะต้องให้ความสำคัญกับความหลากหลาย มีตัวเลือกที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิต และมีชุมชนรอบๆ ตัว ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดึงดูดกลุ่มมิลเลนเนียลในการหางาน และทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

นอกจากนี้ จากการที่คน Gen นี้มีแนวโน้มจะใช้เวลา และเงินไปกับกิจกรรมเพื่อการพักผ่อน และสร้างประสบการณ์ เช่น การท่องเที่ยว ความบันเทิง การทานอาหาร ฯลฯ มากกว่าคนรุ่นก่อนๆ จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เจ้าของ Modern Trade ทุกรูปแบบควรเพิ่มองค์ประกอบในการสร้างประสบการณ์ และมุ่งเน้นการสร้างสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนกลุ่มนี้ให้สามารถพบปะ และพักผ่อนได้มากกว่าการเพิ่มร้านอาหารเครื่องดื่ม หรือโรงหนัง….

Related posts

  • กุมภาพันธ์ 26, 2017
  • Marketing

Design for Life คอนโดยุคใหม่ ใส่ใจดีไซน์และไลฟ์สไตล์

...

Continue reading
อรรถการ สัตยพาณิชย์
by อรรถการ สัตยพาณิชย์