ติดต่อเรา

Image

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

เลขที่ 170 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ห้อง 170/52 ชั้น 17 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ :(02) 258 6560-62 โทรสาร :(02) 258 6563 E-mail :[email protected]

Image

สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

77/60 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 16 E ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.10600
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2440-1274-5 Fax : 0-2440-1276 E-mail : [email protected]

Image

สมาคมอาคารชุดไทย

เลขที่ 77/146 สินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 34 E ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-862-3341, 02-862-3344 Fax : 02-862-3340
Email : [email protected]